Dzień Mokradeł

W dniu 6 lutego 2011 r. obchodzimy  Dzień Mokradeł... ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

 PROGRAM_WWD_2011.pdf 

Międzynarodowy Rok Chemii - IYC 2011

iupacLogologoIYCunescoLogo

Na mocy Rezolucji 63. Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych
(podjętej z inicjatywy Etiopii) rok 2011 proklamowany został Międzynarodowym Rokiem Chemii. Koordynatorami obchodów będą: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Obchody służyć będą podkreśleniu znaczenia chemii jako nauki, a także jej roli
w Dekadzie Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi.
Hasłem MRC bedzie: Chemia - nasze życie, nasza przyszłość.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

Planujemy w tym roku wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym "Alchemik"(przy współpracy ze Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie) . Test konkursowy złożony będzie z pytań z
zakresu programu chemii w liceum. 30 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 1 pytanie opisowe. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 9 marca 2011 i będzie trwał 45 minut. Serdecznie zachęcamy do udziału i sprawdzenia swojej wiedzy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 maja 2011 a dla Laureatów i uczestników Organizator tradycyjnie przewidział cenne nagrody rzeczowe (np. sprzęt cyfrowy, nagrody książkowe, albumy, dyplomy, sprzęt informatyczny).
Zapraszamy także na stronę internetową: www.alchemik.suwikr.pl (Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/regulamin.html).

Wykład w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Zapraszam na wykład pod tytułem: "Asymetria cząsteczek chemicznych i jej wpływ na przebieg procesów biologicznych" - Pana dr hab. inż. Roberta Nowakowskiego prof. PAN w dniu 29 listopada od godziny 10:00. Wykład odbedzie się na auli IChF PAN przy ul. Kasprzaka 44/52. Ponieważ wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie, osoby zainteresowane, proszę o kontakt ze mną. Dariusz Jan Masny PS. Dodatkowe informacje o ofercie IChF PAN na stronie http://www.ichf.edu.pl/r_act/act_pl/popular/ulotka.pdf

KONKURS CHEMICZNY PW

 Na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (http://www.ch.pw.edu.pl/~elfed/konkurs/) można już pobrać zadania I etapu XXVI Konkursu Chemicznego. Tam można znaleść zadaniz z wcześniejszych edycji i materiały przygotowawcze.
Wydział zaprasza także na 
zajęcia dla nauczycieli i uczniów:
"O sposobach rozwiązywania zadań technologicznych" - wykład dr Krzysztofa Krawczyka, piątek 7 stycznia 2011, godz. 15.15, sala 213, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3.
Omówienie rozwiązań zadań I etapu Konkursu: 11 lutego 2011 r. (chemia ogólna i nieorganiczna), 18 lutego 2011 r. (chemia organiczna), 25 lutego 2011 (technologia chemiczna) ? godz. 15.15, Gmach Chemii, sala 136.

WIELKI WYBUCH w Centrum Nauki Kopernik

Już w ubiegły piątek 5 listopada pierwsi szczęśliwcy z naszej szkoły (z klas IIIc, IIf) wzięli udział w otwarciu Centrum Nauki Kopernik poprzedzonym multimedialnym spektaklem o początkach Wszechświata i historii nauki w reżyserii Petera Greenawaya
i Saskii Boddekepokazem pod tytułem Wielki Wybuch. Mogliśmy obejrzeć ciekawy spektakl przybliżąjacy poglądy na powstanie Wszechświata mieszkańców Chin, Afryki, Ameryki, Grecji i współczesną teorię wielkiego wybuchu. Drugim elementem prezentacji był pokaz pierwiastków układu okresowego od kopernika po wodór. Centrum otwierali premier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister edukacji, prezydent m. st. Warszawy, prof. Łukasz Turski - przewodniczący Rady Programowej CNK. Wystawy można było oglądać tego dnia do 2:oo w nocy. RELACJE ZE ZWIEDZANIA WYSTAW CENTRUM NIEBAWEM. Kolejne grupy z klasy Ig i IIf obejrzeli przedstawienie i zwiedzili Centrum w sobotę i niedzielę. Szczegóły na stronie : h
ttp://www.kopernik.org.pl/

V cykl wykładów Spotkania z BIOLOGIĄ XXI wieku

Zapraszamy w wybrane poniedziałki od godziny 16.00 do sali 9b Wydziału Biologii Uniwerstytetu Warszawskiego, ul. Ilji Miecznikowa 1

L.P 

Imię i nazwisko wykładowcy

Tytuł wykładu

Termin


1.


Grzegorz Niedźwiedzki


Na tropach dinozaurów w Górach Świętokrzyskich. 


18.10.2010


2.


Katarzyna Jagusztyn-Krynicka


Czy geny bakterii kolonizujących człowieka wpływają na nasze zdrowie? 


15.11.2010


3.


Iwona Grabowska


Regeneracja - czyli opowieść o mięśniach szkieletowych i komórkach macierzystych. 


13.12.2010


4.


Łukasz Dziewit


Sztuczne bakterie, czyli tworzenie życia od podstaw. 


10.01.2011


5.


Joanna Pijanowska


Różnorodność biologiczna - pradzieje, teraźniejszość, przyszłość. 


7.02.2011


6.


Dorota Hoffman-Zacharska


Geny, neurony, ... czyli trochę o neurogenetyce. 


14.03.2011


7.


Piotr Stępień


Genetyka - nadzieje i obawy. 


11.04.2011

SZKOŁA MŁODEGO CHEMIKA

Szkoła Młodego Chemika 2010 ruszyła już po raz trzeci. W laboratoriach i aulach wykładowych Wydziału Chemicznego PW odbędzie się cykl wykładów i zajęć laboratoryjnych, poświęconych różnym obszarom chemii,  od podstaw chemii nieorganicznej i analitycznej, przez podstawy syntezy organicznej po elektrochemię. W wykładach i pokazach brali udział uczniowie klasy Ig Piotr i Paweł. Liczymy na ciekawe informacje i inspiracje do efektownych eksperymentów, Wiecej informacji www.klatrat.pl.

CIEKAWA CHEMIA na Wydziale Chemii UW

logo_s Zapraszamy na wykłady z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wykłady odbywają się w Auli Wydziału Chemii UW:

17.03.2011 (czwartek) godz. 16.15 - prof. dr hab. Lucjan Piela "Katastrofa molekularna" ,

31.03.2011 r. (czwartek) godz. 16.15 - dr Beata Krasnodębska-Ostręga "Lepsze znane zło... czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska" ,
07.04.2011 r. (czwartek) godz. 16.45 - dr Joanna Pałdyna "Czy mikroorganizmy i rośliny pomogą nam oczyścić środowisko?"