Ciekawa biologia dla If i nie tylko ;-D

L.P. Temat Wykładowca Data
1. Terapia szyta na miarę. Czy indywidualizacja terapii jest konieczna? prof. dr hab. Piotr Tomaszewski
Dziekan Wydz. Ekologii Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie
13.10.2015
2. Dlaczego podczas spotkań towarzyskim spożywamy więcej? Perspektywa psychologiczna Dr Mariusz Jaworski
Zakład Psychologii Medycznej WUM w Warszawie
10.11.2015
3. Bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii

prof. dr hab. Jan Pachecka

Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
08.12.2015
4. Alergie – choroby XXI w.Epidemiologia alergii i astmy w Polsce

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
12.01.2016
5. Depresje w ciągu życia ludzkiego

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

kierownik II Kliniki Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
09.02.2016
6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jako główny czynnik środowiskowego zagrożenia zdrowotnego

mgr Krzysztof Skotak

Kierownik Pracowni Monitoringu Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
08.03.2016
7. Higiena mózgu. Czy mózg ma płeć?

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii AWF w Warszawie
12.04.2016
8. Wielokierunkowa -plejotropowa- rola witaminy D

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytut Żywności i Żywienia
10.05.2016
9. Zagrożenia zdrowotne związane z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe i ich profilaktyka

dr med. Elżbieta Łastowiecka – Moras

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy Zakład Ergonomii CIOP Warszawa
14.06.2016

http://www.wseiz.pl/en/plan-wyk%C5%82ad%C3%B3w-2015-2016