Przydział Prezentacji

nr-numer w dzienniku
p-numer prezentacji
15 nr - 24p
20nr 24nr 8nr-28p
19nr i 5nr-19p
22nr-22p
6nr 11nr 23nr-26p
17nr i 32nr-20p
4nr 27nr-25p
3nr 16nr-23p
12nr 2nr 18nr-27p
26nr 30nr-21p
21nr 7nr-16p
29nr 31nr 10nr-17p
9nr 14nr-18p

Prezentacje EdB email profdj@o2.pl