Biegi na orientację

XVII SZKOLNE MISTRZOSTWA WARSZAWY

W BIEGU NA ORIENTACJĘ

ORGANIZATOR I PATRONI

Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej organizuje w 2009 roku na terenie Warszawy XVII Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację. Patronat nad Imprezą objęli:

q Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,

q Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu,

q Urzędy Dzielnic, na terenie których rozegrane zostaną poszczególne rundy: Wola, Praga Północ, Ursynów, Mokotów, Bemowo.

 

UCZESTNICY

Do udziału w Zawodach zapraszamy:

q Przede wszystkim: uczniów, nauczycieli i pracowników szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Warszawy.

q Młodzież szkolną i nauczycieli spoza Warszawy (bez uwzględniania w klasyfikacji generalnej indywidualnej i zespołowej).

q Wszystkich chętnych do startów w kategoriach popularyzacyjnych.

 

CEL ZAWODÓW

Celem Zawodów jest:

 

q Popularyzacja dyscypliny sportowej: bieg na orientację.

q Wyłonienie drużynowego (szkoła) i indywidualnych mistrzów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w biegu na orientację.

q Nauka nawigacji i zasad orientacji w nieznanym terenie: czytanie mapy, poznawanie znaków topograficznych, używanie kompasu.

q Promocja wśród młodzieży szkolnej i społeczności Warszawy i Mazowsza aktywnego sposobu wypoczynku.

 

FORMA ZAWODÓW

Zawody będą rozgrywane przy zastosowaniu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SPORTIDENT.

Zawodnicy startują indywidualnie na trasach przygotowanych dla poszczególnych kategorii. Wyjątkiem jest kategoria OPEN R, w której mogą startować zespoły rodzinne: opiekun z dzieckiem.

Zawody składają się z 5 rund. Na wynik końcowy w klasyfikacji indywidualnej składają się 4 najlepsze starty. Punkty zdobywane przez zawodników podczas kolejnych rund są sumowane i liczone do klasyfikacji końcowej indywidualnej i klasyfikacji zespołowej. Do klasyfikacji końcowej zespołowej będą brane pod uwagę wyniki z pierwszych 4 rund.

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

q Runda 1 - 16.05.2009 Park Szymanowskiego, Warszawa Wola

 

 

q Runda 2 - 06.06.2009 Park Praski, Warszawa Praga Północ

q Runda 3 - 19.09.2009 Warszawa Ursynów Park w Powsinie, dojazd autobus 519 (do końca)

 

Szczegóły dotyczące miejsca rozrywania i lokalizacji biura zawodów podczas poszczególnych rund będą podawane na stronie internetowej www.szkolnebno.prv.pl. Terminy i przybliżone lokalizacje rozgrywania kolejnych rund:

 

q Runda 4 - 17.10.2009 Warszawa Mokotów

q Runda 5 - 14.11.2009 Warszawa Bemowo

 

KATEGORIE I TRASY

Zawodnicy wystartują w następujących kategoriach i trasach:

Podział wg klas szkolnych (dotyczy 1 i 2 rundy)

Osoby urodzone w latach:

KATEGORIA

Kobiety K

Mężczyźni M

Klasy 1-3 SP

1999 i później

K10

M10

Klasy 4-5 SP

1997-1998

K12

M12

Klasy 6 SP i 1 G

1995-1996

K14

M14

Klasy 2-3 G

1993-1994

K16

M16

Szkoły średnie

1989-1992

K18

M18

Nauczyciele i pracownicy szkół.

OPEN NK

OPEN NM

KATEGORIE POPULARYZACYJNE

Zawodnicy startujący indywidualnie

 

Zawodnicy z licencją PZOS powyżej kategorii KM16

 

OPEN K

OPEN M

Trasa oznaczona wstążkami - osoby startujące samodzielnie lub z Opiekunem

OPEN R

           

 

 

Zgłoszenia i informacje u p. A. Wróbel