Koła zainteresowań

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy chemicznej oraz te, które mają trudności ze zrozumieniem aktualnie przerabianych zagadnień, zapraszam we środy na 9 lekcję do sali 121. RUSZYŁO KOŁO CHEMICZNE!

NOWY ZARZĄD

Z powodu rezygnacji Grzegorza Wojciechowskiego z kl IIIa z funkcji przewodniczącego Zarząd pozostał w składzie:
- Maciej Król z IIIe - p.o. przewodniczącego,
- Agnieszka Różańska z IIId - wiceprzewodnicząca,
- Róża Dąbrowska z IIa - skarbnik,
- Tomek Milewski z IIId - sekretarz,
- Jacek Jabłoński z IIa - animator życia kulturalnego.
Rzecznikiem Praw Ucznia jest Michał Szerszeń z IIIg.

Koła zaintersowań

Drodzy chemicy!

JUŻ NIEBAWEM ZACZNIEMY PRZYGODĘ Z CHEMIĄ.
ZAPRASZAM DO USTALENIA TERMINU KOŁA CHEMICZNEGO.