Reaktor termojądrowy.

Amerykańska firma Lockheed Martin zamierza zbudować reaktor fuzyjny niewielkich rozmiarów i wielkiej mocy. Poszukiwane od lat źródło energii może być w zasięgu naukowców w ciągu najbliższych 3 lat – prototyp ma być gotowy w 2017 roku, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, w 2024 roku Lockheed planuje mieć już komercyjną wersję. Za www.wp.pl

Chemia na UW

Wykłady z ciekawej chemii.

Zapraszamy na wykłady z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wykłady odbywają się w Auli Wydziału Chemii UW

20.11.2014 r. (czwartek) godz. 16.00 

Dr Michał Wójcik "Chemia organiczna w nanotechnologii. Nanomedycyna i nowe materiały" 

04.12.2014 r. (czwartek) godz. 16.00 

Dr Elżbieta Megiel "Nanosrebro - fakty i mity" 

18.12.2014 r. (czwartek) godz. 16.00 

Dr hab. Andrzej Huczko, prof. UW "Fascynujące nanostruktury węglowe" 

15.01.2015 r. (czwartek) godz. 16.00 

Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga  "Lepsze znane zło... czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska" 

26.02.2015 r. (czwartek) godz. 16.30 

Dr Wiktor Lewandowski "Na drodze do niewidzialności - metamateriały".

Nobel z chemii za mikroskop.

Na­gro­dę Nobla z che­mii otrzy­ma­ją Eric Bezig, Ste­fan W. Hell oraz Wil­liam E. Mo­er­ner za opra­co­wa­nie mi­kro­sko­pu flu­ore­scen­cyj­ne­go o bar­dzo wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści. Dzię­ki ich pra­com można dziś badać żywe ko­mór­ki na po­zio­mie naj­drob­niej­szych cząste­czek.

szkoła młodego chemika

7745plakat SzMCh 2014 -maly-optW projekcie weźmie udział 20-tu warszawskich licealistów. Zajęcia odbywać się będą w soboty w okresie między 8 listopada a 13 grudnia 2014 r (zapisy trwają od 1 do 23 października br.). Na pojedynczy dzień zajęć składać się będą ok. 2 godziny wykładu i 3-4 godziny ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w salach wykładowych i laboratoriach usytuowanych w budynkach dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 3 i ul. Koszykowa 75).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie projektem 25 października br. zostanie przeprowadzony sprawdzian kwalifikacyjny z podstaw chemii, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach. Po teście odbędzie się inauguracja siódmej edycji Szkoły Młodego Chemika z udziałem władz Wydziału Chemicznego PW. W ramach inauguracji odbędzie się wykład z obszaru chemii oraz pokaz chemiczny.