|Chemia na Festiwalu Nauki

Wydział Chemii - ul. Pasteura 1
Spektroskopia NMR w roli molekularnego radaru – K. Jackowski, 22 IX godz. 15:30 WYKŁAD.
Energia XXI w - A. Czerwiński, 23 IX godz. 15:30 WYKŁAD.
Chemofobia – Z. Czarnocki, 2 IX godz. 15:30 WYKŁAD.