Nobel za boską cząstkę.

Nagroda Nobla dla prof. Higgsa i prof. Francois Englerta, którzy stworzył w latach 60. XX wieku teorię, wyjaśniającą, w jaki sposób materia zyskała w początkach istnienia Wszechświata swoją masę. Aby potwierdzić istnienie bozonu Higgsa, wybudowano  - Wielki Zderzacz Hadronów.