Epodręczniki

Na stronie www.epodreczniki.pl możecie znaleźć wsparcie w uczeniu się: języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, WOS, informatyki i EdB. Prezentowane podręczniki pozwalają utrwalić wiedzę z odbytych lekcji, zobaczyć doświadczenia, odpowiedzieć na zagadnienia, rozwiązać zadania i ćwiczenia.
Zachęcamy do korzystania z tej formy pogłębiania wiedzy.