Lepsze znane zło... czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska.

Dnia 14 stycznia 2010 roku reprezentacja klasy If razem z Panem Dariuszem Masnym uczestniczyła w kolejnym wykładzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pt.: "Lepsze znane zło... czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska.", przygotowanego przez dr Beatę Krasnodębską - Otręgą. W sposób prosty Pani doktor przybliżyła nam zagadnienia z dziedziny chemii analitycznej i analizy środowiskowej. Celem wykładu było zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z oceną rzeczywistego skażenia środowiska. Została omówiona analiza specjacyjna chromu, rtęci, arsenu i talu na przykładach z życia wziętych oraz został poruszony temat frakcjonowania metali w glebach i osadach. Z perspektywy chemika analityka omówione zostały katastrofy ekologiczne, metody oczyszczania środowiska z wykorzystaniem bakterii i roślin, a także zasady oznaczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Po wykładzie postanowiliśmy odwiedzić absolwenta naszego LO dr hab. Michała Cyrańskiego (http://crystal.chem.uw.edu.pl/pracown/mkc/index_pl.html), który pracuje w Pracowni Krystalochemii UW. Pan dr hab. M. Cyrański opowiedział nam o swojej pracy, co dokładnie bada w swoim laboratorium, do czego służą poszczególne urządzenia. Jednym z ciekawszych urządzeń był monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski i mikroskop. Duże wrażenie zrobił na nas także ciekły azot służący do pomiarów kryształów w niskiej temperaturze. =D

Serdecznie zapraszam na kolejny wykład, który odbędzie się pod koniec marca.

Gabriel.