Wykład na Wydziale Chemii UW w Warszawie

W dniu 19.11.2009 reprezentacja klasy If razem z Panem Dariuszem Masnym brała udział w wykładzie dr hab. Andrzeja Huczko - kierownika Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wykładu była nanotechnologia i nanomateriały. Pan doktor habilitowany w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o sposobach otrzymywania nanostruktur (np.: nanorurek, nanokapsułek, fulerenów). Omówił ich zastosowania, wskazując gdzie w życiu codziennym możemy odnaleźć nanostruktury (np.: w piłkach do tenisa, w rakietach do kometki,tenisa, w przeróżnych smarach, odświeżaczach powietrza). Wykład przybliżył nam historię nanotechnologii. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają modele takich nanostruktur.
Po wykładzie Pan Dariusz Masny oprowadził nas po budynku Wydziału Chemii.

Następny wykład w grudniu... serdecznie zachęcam do udziału.

Gabriel