20 rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka

W piatek 20 listopada 2009 r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego brali udział w konferencji "Prawa Dziecka - historia, stan obecny, perspektywy" z udziałem Rzecznika Praw Dziecka , Ministra Sprawiedliwości, Wiceministra Oświaty, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas konferencji Nagrodę RPD otrzymali: prof. Maria Łopatkowa; , prof. Jadwiga BińczyckaAnna Dymna; Fundacja Dzieci Niczyje; Komitet Ochrony Praw Dziecka; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Redakcja miesięcznika dzieci i młodzieży "Płomyczek". Możliwość spotkania wybitnych postaci polskiej pedagogiki, przedstawicieli organizacji walczących o prawa dziecka była dla młodzieży niezapomnianym przeżyciem. W drugiej części Konferencji uczniowie  mogli podzielić się swoimi myślami podczas panelu dyskusyjnego, który w całości został poświęcony prawom dziecka.