Akademia Umysłów Ścisłych

Einstein poszukiwany - 19 stycznia 2013 r.
FIZYKA 4: Z dr inż. Teodorem Buchnerem zbadaliśmy Elementy fizyki układu krążenia (Gmach Fizyki, p. 228). Symulowalismy stan arytmii serca, zawał a co najwazniejsze mogliśmy zobrazować działanie leków i interwencje operacyjne.
CHEMIA 4: 4 dr inż. Paweł Falkowski wprowadził nas w Zastosowanie reakcji polimeryzacji w formowaniu materiałów ceramicznych (Gmachu Technologii Chemicznej, pok. 44). Tworzyliśmy różne materiały ceramiczne stabilizowane polimerami oraz badaliśmy ich wytrzymałośc. cer