VII CYKL WYKŁADÓW SPOTKANIA Z BIOLOGIĄ XXI wieku rok szkolny 2012/2013

Wydział Biologii Uniwerstytetu Warszawskiego, ul. Ilji Miecznikowa 1 w wybrane poniedziałki do sali 9B o godzinie 16.00 zaprasza na VII CYKL WYKŁADÓW SPOTKANIA Z BIOLOGIĄ XXI wieku:

11 marzec 2013 Prof. dr hab. Dariusz Bartosik Horyzontalny transfer genów

15 kwiecień 2013 Dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogrody botaniczne - staroświeckie instytucje muzealne,
czy nowoczesne banki różnorodności biologicznej i wiedzy o roślinach?

13 maj 2013 Dr hab. Anna Bajer Ludzie, psy i TBD - w kręgu patogenów przenoszonych przez kleszcze