Akademia Umysłów Ścisłych 6.X.12

kubaszym5x6 października - zajęcia Akademii Umysłów Ścisłych: 1 prof. dr hab. Michał Fedoryński, Kataliza międzyfazowa w syntezie organicznej, Gmach Technologii Chemicznej, pok. 110; Dziękujemy panu profesorowi Michałowi Fedoryńskiemu za bardzo ciekawe zajęcia i przejrzysty wykład o katalizatorach. po obiedzie: 5 dr inż.  Agnieszka Badeńska, Całka, szczęście i nieskończoność MiNI 310. Bardzo ciekawe seminarium.... I co milsze pani doktor chwaliła naszych uczniów za inteligiętne odpowiedzi.MiK6x