Synteza organiczna.

 Szukając Einstajna w czasie zajęć z biochemii przebrnelismy przez: Przeprowadzenie syntezy laurynianu p- nitrofenylu i zastosowanie go jako próbnika aktywności natywnych i immobilizowanych enzymów hydrolitycznych. Przeprowadzenie reakcji chlorku lauroilu z p- nitrofenolem w obecności trietyloaminy i N, N- dimetyloaminopirydyny w tetrahydrofurunie. Immobilizacja lipazy w leku alginianownym. Sprawdzenie aktywności enzymu przed i po immobilizacji z wykorzystaniem aktywnego próbnika.
Dnia 22.09.2012 odbyliśmy na Politechnice Warszawskiej zajęcia dotyczący analizy nieorganicznej. Wykładowca wyjaśnił nam na czym polega praca na Wydziale Technologii Chemicznej i jak ważne są informacje dotyczące badania związków. Następnie sami mogliśmy doświadczyć tego czego najbardziej boją się studenci na pracowni -MIARECZKOWANIA. Otrzymaliśmy sprzęt specjalistyczny (okulary oraz fartuch) i wzięliśmy się do roboty. Oznaczyliśmy stężenia kwasów w koli, kwaśnym mleku, occie.  Z pewnością te zajęcia  zapamiętamy i z chęcią pójdziemy na kolejne.