TECHNOwarsztaty

Robotyka, architektura, matematyka, elektronika i mechanika to dziedziny nauki, które warszawska młodzież będzie miała szansę poznać bliżej w weekendy między 5 listopada a 18 grudnia br. podczas TECHNO-warsztatów z Politechniką Warszawską. Szczegóły na http://klatrat.pl/projekty/techno-warsztaty-z-politechnik-warszawsk/
0932TECHNOwarsztaty_RGB-opt