Nagroda Nobla z chemii przyznana

kwazikryszta
Nobel z chemii otrzymał w tym roku 70-letni naukowiec z Izraela - prof. Daniel Shechtman. Komitet Noblowski przyznał nagrodę prof. Shechtmanowi za odkrycie kwazikryształów. To szczególna forma ciała stałego, w której atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia wyróżnienie ich komórek elementarnych.