Międzynarodowy Rok Chemii - IYC 2011

iupacLogologoIYCunescoLogo

Na mocy Rezolucji 63. Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych
(podjętej z inicjatywy Etiopii) rok 2011 proklamowany został Międzynarodowym Rokiem Chemii. Koordynatorami obchodów będą: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Obchody służyć będą podkreśleniu znaczenia chemii jako nauki, a także jej roli
w Dekadzie Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi.
Hasłem MRC bedzie: Chemia - nasze życie, nasza przyszłość.