Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

Planujemy w tym roku wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym "Alchemik"(przy współpracy ze Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie) . Test konkursowy złożony będzie z pytań z
zakresu programu chemii w liceum. 30 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 1 pytanie opisowe. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 9 marca 2011 i będzie trwał 45 minut. Serdecznie zachęcamy do udziału i sprawdzenia swojej wiedzy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 maja 2011 a dla Laureatów i uczestników Organizator tradycyjnie przewidział cenne nagrody rzeczowe (np. sprzęt cyfrowy, nagrody książkowe, albumy, dyplomy, sprzęt informatyczny).
Zapraszamy także na stronę internetową: www.alchemik.suwikr.pl (Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/regulamin.html).