KONKURS CHEMICZNY PW

 Na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (http://www.ch.pw.edu.pl/~elfed/konkurs/) można już pobrać zadania I etapu XXVI Konkursu Chemicznego. Tam można znaleść zadaniz z wcześniejszych edycji i materiały przygotowawcze.
Wydział zaprasza także na 
zajęcia dla nauczycieli i uczniów:
"O sposobach rozwiązywania zadań technologicznych" - wykład dr Krzysztofa Krawczyka, piątek 7 stycznia 2011, godz. 15.15, sala 213, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3.
Omówienie rozwiązań zadań I etapu Konkursu: 11 lutego 2011 r. (chemia ogólna i nieorganiczna), 18 lutego 2011 r. (chemia organiczna), 25 lutego 2011 (technologia chemiczna) ? godz. 15.15, Gmach Chemii, sala 136.