WIELKI WYBUCH w Centrum Nauki Kopernik

Już w ubiegły piątek 5 listopada pierwsi szczęśliwcy z naszej szkoły (z klas IIIc, IIf) wzięli udział w otwarciu Centrum Nauki Kopernik poprzedzonym multimedialnym spektaklem o początkach Wszechświata i historii nauki w reżyserii Petera Greenawaya
i Saskii Boddekepokazem pod tytułem Wielki Wybuch. Mogliśmy obejrzeć ciekawy spektakl przybliżąjacy poglądy na powstanie Wszechświata mieszkańców Chin, Afryki, Ameryki, Grecji i współczesną teorię wielkiego wybuchu. Drugim elementem prezentacji był pokaz pierwiastków układu okresowego od kopernika po wodór. Centrum otwierali premier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister edukacji, prezydent m. st. Warszawy, prof. Łukasz Turski - przewodniczący Rady Programowej CNK. Wystawy można było oglądać tego dnia do 2:oo w nocy. RELACJE ZE ZWIEDZANIA WYSTAW CENTRUM NIEBAWEM. Kolejne grupy z klasy Ig i IIf obejrzeli przedstawienie i zwiedzili Centrum w sobotę i niedzielę. Szczegóły na stronie : h
ttp://www.kopernik.org.pl/