Uroczysta Sesja Rady Woli

W Teatrze na Woli w dniu 24 czerwca odbyła się uroczysta Sesja Rady Woli m.st. Warszawy poswięcona dwudziestoleciu samorzadu po jego odrodzeniu w 1990 r. Na zaproszenie radnych w sesji wział udział pan Ryszard Wojciechiwski - Dyrektor XXIV LO oraz reprezentanci samorzadu szkolnego z klas Ie, Ig, If. W częsci oficjalnej nagrodzono radnych pierwszej kadencji oraz wysłuchaliśmy wykładu pana Stanisława Wyganowskiego - b. prezydenta Warszawy. W częsci artystycznej wysłuchaliśmy wyboru warszawskich i wolskich piosenek. Po uroczystej sesji mogliśmy, w kuluarach, porozmawiać z osobistościami wolskiego samorządu. RADNYM DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE.