Pamięc pokoleń

29 marca 2010 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się szósta konferencja poświęcona upamiętnieniu Zbrodni Katyńskiej. Głównym celem konferencji było uczczenie 70 rocznicy wymordowania przez NKWD
na rozkaz Stalina z 5 marca 1940 roku ponad 21 tys. oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej
i Więziennej. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy IIb pod opieką pań Doroty Czyżewskiej i Bożeny Firmanty
, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków, Fundacji ?Golgota Wschodu?, a także posłowie. Dzięki referatom dr Sławomira Kalbarczykai dr Witolda Wasilewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Tomasza Żukowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego młodzież próbowała znaleźć odpowiedź na pytania: Dlaczego słowo Katyń wciąż jeszcze budzi tyle emocji? Dlaczego Zbrodnia Katyńska jest do dziś przedmiotem tylu kłamstw i manipulacji?  Dlaczego do dziś żaden międzynarodowy trybunał nie osadził sprawców zbrodni, dlaczego nie dokonał jej prawnej kwalifikacji? Dlaczego do dziś ukazują się w Rosji publikacje, które przypisują tę zbrodni´ Niemcom? Celem organizatorów nie było jedynie przytoczenie faktów historycznych, ale przede wszystkim przekazanie młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, a także przekazanie wartości, które są ważne dla nas wszystkich, gdyż tylko pamięć kolejnych pokoleń nadaje sens cierpieniu zamordowanych Polaków.
Za "Kurierem Mazowsza".