SZKOŁA MŁODEGO CHEMIKA

Szkoła Młodego Chemika jest projektem Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT, w którym nasi uczniowie z powodzeniem biora udział od początku jego istnienia. W murach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, odbywać się będą otwarte wykłady oraz zajęcia lw labolatoriach studenckich. Spróbuj być w trzydziestce najlepszych warszawskich licealistów - zakwalifikuj się do udziału w projekcie. Więcej ma http://www.klatrat.org/projekty/szkola-mlodego-chemika/

2824plakat SzMCh 2013-opt